Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu

Het beheer van de Ruimtelijke Ordening en de vergunningen inzake Leefmilieu vormen een belangrijk onderdeel van het bestuur van een gemeente of een stad. De Remmicom toepassing Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net, afgekort ROL.net, vormt de basis om het beheer en de administratie te voeren binnen dossiers van het domein Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.


Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net

Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net

 • De basis-toepassing voor het beheer van dossiers en percelen
 • Module Ruimtelijke ordening met beheer van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsvergunningen ...
 • Module Leefmilieu voor VLAREM en niet-VLAREM vergunningen …
 • Gekoppeld met de GIS-toepassing van uw leverancier.
 • Gekoppeld met de gegevens van het Kadaster, CRAB/GRAB, VKBO, Rijksregister …
 • Geïntegreerd met Procesmanager.net

Lees meer ...Integratie Omgevingsloket

Integratie Omgevingsloket

De Vlaamse Overheid lanceerde het Omgevingsloket. Via dit digitale loket kan een burger of architect een stedenbouwkundige aanvraag of melding digitaal indienen.
Onze toepassing Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net is ondertussen afgestemd en geïntegreerd met het platform van de Vlaamse Overheid.Procesmanager.net

Procesmanager.net

 • Procesmanager.net zorgt voor de bewaking en monitoring van de verschillende processen binnen het domein Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.
 • Via Procesmanager.net krijgt je een duidelijk overzicht van de status van de verschillende dossiers binnen de administratie en met de handige rapporten en grafieken genereer je management overzichten en dashboards.
 • Procesmanager.net is volledig geïntegreerd met Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net.

Lees meer...Omgeving.net

Omgeving.net

 • De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning.
  Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 • Geïntegreerd met het digitale platform van de Vlaamse overheid
 • Conform de nieuwe wetgeving
 • Gekoppeld met de GIS-toepassing van uw leverancier
 • Gebruikers kunnen zelf velden bijmaken
 • Omgeving.mobile: inkijken openbare onderzoeken en beslissingen
 • Documenten in eigen huisstijl
 • Gebruiksvriendelijk en intuïtief op basis van de nieuwste Office look & feel

Lees meer...Leegstand.net

Leegstand.net

 • U hebt een perfect overzicht van uw leegstandsdossiers en optimaliseert de bron van inkomsten die leegstand voor een gemeente is.
 • U ziet wat de historiek is van het perceel en welke andere dossiers op dat perceel geregistreerd zijn.
 • Er kan op een eenvoudige manier nagegaan worden dat er een stedenbouwkundige vergunning is verleend (de eerste twee jaar na
  een bouwvergunning kan men geen leegstanddossier opstarten).
 • U maakt als gemeente eenvoudig een nieuw leegstanddossier aan.

Lees meer...Eigen rapporten ontwikkelen met Report Builder

Eigen rapporten ontwikkelen met Report Builder

Wenst u eigen rapporten binnen het domein Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu op te stellen?
Dat kan via de module Report Builder.

Lees meer...