Eigen rapporten ontwikkelen met Report Builder

Binnen bijna elke Remmicom toepassing is er een standaard rapporteringsmodule beschikbaar. Via deze module worden de standaard rapporten binnen de verschillende toepassingen beschikbaar gesteld aan de eindgebruikers.
Maar soms wenst u eigen rapporten te kunnen samenstellen: een specifiek overzicht maken,
data wat anders groeperen, een samenvatting maken …

Vanaf heden kan dit met de module Report Builder bovenop de standaard rapporteringsmodule!

Report Builder is een rapportontwerp-omgeving van Microsoft binnen het gamma van Microsoft SQL Server. Remmicom heeft deze tool geïntegreerd met de standaard rapportenmodule binnen de toepassingen. Hierdoor kunnen key-gebruikers bovenop de data-structuren van de Remmicom toepassingen eigen rapporten definiëren en ontwerpen. Deze rapporten kunnen vervolgens gepubliceerd worden, waardoor ze ook geconsulteerd kunnen worden door de andere gebruikers binnen de Remmicom toepassingen.

Interesse?

De module Report Builder is momenteel beschikbaar voor de toepassing Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net.

Interesse? Contacteer ons ...