Integratie Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid kan een burger, bedrijf of architect een stedenbouwkundige vergunning of melding digitaal indienen en het volledige verloop van deze vergunning digitaal opvolgen. Deze manier van werken biedt tal van voordelen voor zowel de indiener (burger, bedrijf, architect) als voor de behandelende overheid.

Onze toepassing Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net is afgestemd en geïntegreerd met het platform van de Vlaamse Overheid. Digitale dossiers worden automatisch binnengehaald waardoor ze binnen ROL.net verder opgevolgd en afgehandeld kunnen worden. De verschillende gebeurtenissen en terugkoppelingen zoals het ontvankelijk verklaren, starten van het openbaar onderzoek, vragen en ontvangen van adviezen, ... kunnen ook allemaal via het digitale kanaal verlopen. Papier wordt zo overbodig.

Remmicom volgt dit project op de voet en is samen met de stad Antwerpen en de gemeente Balen van start gegaan met deze nieuwste vorm van digitaal werken.

Belangrijk om te vermelden is dat Vlaamse overheid een éénmalige subsidie voorziet (afhankelijk van het aantal dossiers dat de gemeente jaarlijks behandelt), om lokale besturen te stimuleren aan te sluiten op het Omgevingsloket (zie www.omgevingsloket.be).

 

Heeft u interesse om de DBA-module in gebruik te nemen, en zo het indienen van een digitale bouwaanvraag binnen uw gemeente/stad mogelijk te maken?

Aarzel niet om ons te contacteren.

 

Omgevingsloket Schema werkwijze