Burgerzaken

Binnen het domein Burgerzaken biedt Remmicom software oplossingen aan die het lokale bestuur ondersteunen bij het beheer van alle aspecten van de levensloop van een burger. Met sterke integraties tussen de onderlinge toepassingen en met koppelingen naar externe systemen bieden wij een volledige ondersteuning voor uw dienst Burgerzaken.


Bevolking.net

Bevolking.net

Met Bevolking.net beheert u enerzijds de lokale bevolkingsgegevens en al de registers en automatiseert u anderzijds de verschillende taken van de dienst bevolking.

Door de handige lijsten en documenten die de toepassing automatisch voor u genereert in de huisstijl van uw bestuur leveren uw medewerkers ook snel én efficiënt documenten af aan uw burgers. Dit kan zowel fysiek aan het loket als digitaal via uw e-loket.

Centraal in de toepassing staan de koppeling en de transacties met het Rijksregister maar daarnaast heeft Bevolking.net nog tal van andere koppelingen die uw dienst bevolking toelaten hun taken en communicatie zo automatisch en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De lay-out van de toepassing leunt sterk aan bij de vertrouwde Microsoft Office toepassingen en zal hierdoor snel als vertrouwd aanvoelen. Medewerkers zullen de toepassing dus snel in de vingers krijgen. Dit wordt nog eens versterkt door het lint bovenaan in de toepassing dat dynamisch reageert afhankelijk van de taken die de gebruiker op dat moment uitvoert en de verschillende ingebouwde wizards.

Lees meer...Vreemdelingen

Vreemdelingen

De vreemdelingenwetgeving is een heel complexe materie. Er zijn niet alleen veel verschillende nationaliteiten, er zijn ook nog eens tal van procedures. Eerst moet de juiste procedure gestart worden om vervolgens de juiste stappen te ondernemen en de bijhorende documenten te verzamelen in het dossier. Sommige besturen behandelen dagelijks vreemdelingendossiers, andere slechts sporadisch.

Met onze toepassing Vreemdelingen begeleiden wij uw medewerkers in gans de procedure zodat de dossiers efficiënter en foutloos kunnen worden opgemaakt en reeds gestarte dossiers eenvoudig kunnen worden opgezocht en geconsulteerd. Van bij de intake tot aan de eventuele inschrijving in het lokale inwonersbestand begeleiden we de gebruikers met geïntegreerde 'assistenten' en stappenplannen. Het dashboard geeft ze daarnaast ook een duidelijk overzicht van de nog te behandelen taken.

Lees meer ... Verkiezingen.net

Verkiezingen.net

In een verkiezingsjaar is het extra druk voor uw dienst bevolking. Naast de vele andere dagdagelijkse taken, moeten de nodige voorbereidingen getroffen worden om de federale of gemeenteraadsverkiezingen in goede banen te leiden. Onze module Verkiezingen helpt uw medewerkers om op een gebruiksvriendelijke manier de kieswijken en stembureaus te beheren en de bijzitters te selecteren. Via eenvoudig te genereren lijsten krijgt u snel en overzicht op het aantal kiezers per stembureau of per kieswijk, de Europese kiezers en zo verder. Wij nemen het afdrukken van de oproepingskaarten op ons maar uw medewerkers kunnen indien nodig zelf duplicaten afdrukken. 

Lees meerBurgerlijke Stand.net en integratie DABS

Burgerlijke Stand.net en integratie DABS

Burgerlijke Stand.net automatiseert de administratie van de burgerlijke staat (geboorte, huwelijk, overlijden) van uw burgers. Om een dossier te starten haalt u, dankzij de koppelingen met onder andere het lokaal bevolkingsbestand, het Rijksregister en e-Birth, de persoonsgegevens eenvoudig op. Doorheen de verschillende stappen van de dossierverwerking kunnen uw medewerkers rekenen op handige wizards die hen stap per stap begeleiden. Op deze manier kunnen dossiers snel en foutloos verwerkt worden en zullen ook medewerkers die slechts af en toe inspringen snel vertrouwd zijn met de toepassing.

Een dossier kan resulteren in de opmaak van een akte. Sinds 1 april 2019 mogen nieuwe akten niet meer op papier gemaakt worden, maar moet alles digitaal verlopen. De papieren akten en registers werden sindsdien vervangen door de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) waarin alle digitale akten gecentraliseerd worden. We pasten onze toepassing hierop aan en dankzij de integratie met het DABS kunnen akten nu digitaal worden opgemaakt en ondertekend om vervolgens automatisch bewaard te worden in deze centrale databank.

 Burgerlijke Stand.net is een gebruiksvriendelijke toepassing die de dossierinformatie duidelijk weergeeft. U genereert de benodigde documenten, opgemaakt volgens de huisstijl van uw bestuur,   rechtstreeks vanuit de toepassing. Daarnaast zijn er ook verschillende moderne lijsten en rapporten beschikbaar die u kan exporteren naar Word, Excel of PDF.

 Lees meer…Begraafplaatsen.net

Begraafplaatsen.net

Het beheer van begraafplaatsen is niet alleen een gevoelige maar ook een heel complexe materie. Ter ondersteuning van uw medewerkers ontwikkelden we Begraafplaatsen.net; een gebruiksvriendelijke toepassing waarin u enerzijds uw verschillende begraafplaatsen beheert en anderzijds de verschillende concessietypes. U brengt eenmalig uw begraafplaatsen (rijen, blokken,..) en concessies (duurtijd, aantal personen, prijs…) in kaart. Ook de afspraken uit uw begraafplaatsenreglement geeft u in, alsook de mogelijke kosten.

Heeft u dit gedaan? Dan is het aanmaken van een dossier een fluitje van een cent. De handige wizards begeleiden u namelijk bij elke stap en de ingebouwde controles zorgen er voor dat de nodige velden correct worden ingevuld. Door gebruik te maken van koppelingen (o.a. Rijksregister en uw toepassing burgerlijke stand) vermijden we bovendien dat u gegevens moet herinvoeren. Ook dit draagt bij tot een snelle en correcte verwerking van dossiers.

Uw interne en externe communicatie verloopt dankzij Begraafplaatsen.net digitaal en automatisch. Zo dient u via Begraafplaatsen.net eenvoudig punten in voor de agenda van het college en de communicatie met uw technische dienst verloopt via een handige geïntegreerde agenda. In Begraafplaatsen.net genereert u eenvoudig brieven en documenten en we kunnen bijvoorbeeld ook gegevens aanleveren voor de zerkzoeker op uw website. En uiteraard is er nog de uitgebreide koppeling met uw GIS-toepassing waardoor u de begraafplaatsen ook visueel op een kaart kan weergeven en beheren

Lees meer...Clarus - Digitale aangifte overlijden

Clarus - Digitale aangifte overlijden