Begraafplaatsen.net

Wat is het?

Het beheer van begraafplaatsen is niet alleen een gevoelige maar ook een complexe materie.

Eén dossier kan namelijk tientallen jaren meegaan. Het kan in die periode door verschillende mensen worden behandeld en zelfs onderhevig zijn aan een wijzigende reglementering. Ter ondersteuning van dit administratieve proces en van de verantwoordelijke medewerkers ontwikkelde Remmicom de toepassing Begraafplaatsen.net.

Hoe werkt het?

Binnen deze toepassing beheert u uw verschillende begraafplaatsen die allemaal op hun specifieke manier opgedeeld zijn in blokken of velden, rijen en nummers.

Daarnaast beheert u de verschillende concessietypes, met duur en prijs van de overeenkomst en houdt u diverse gegevens bij: het type concessie en de begraafwijze, de gegevens van de overledene(n), de koppeling met de locatie op de begraafplaats en het beheer van de vrije plaatsen ...

Ook de verlengingen van concessies, ontgravingen of ontruimingen kunt u met de toepassing Begraafplaatsen.net eenvoudig opvolgen.

Om het dossier te vervolledigen kunt u ook foto's, collegebeslissingen en dergelijke eenvoudig toevoegen. Op deze manier vindt u alle informatie van een dossier op één centrale plaats terug.

Handige agenda

De toepassing berekent de vervaldag van de verschillende concessies en via een handige agenda houdt u een overzicht van de noodzakelijke acties.

Documenten, lijsten en rapporten

Dankzij de sjablonen die wij in uw huisstijl opmaken, heeft u alle benodigde documenten in een vingerknip klaar; brief bij vervallen concessie, aanplakking graf,...  Maar ook lijsten (bijv alfabetische lijst voor aanplakking begraafplaats) en rapporten genereert u eenvoudig binnen Begraafplaatsen.net. Alle documenten, lijsten en rapporten kan u bovendien exporteren naar bv Word, Excel of PDF. 

Koppelingen

Remmicom voorziet in een koppeling met verschillende GIS-systemen, waardoor u de begraafplaatsen ook visueel op een kaart kan weergeven en beheren. Ook een koppeling met uw toepassing burgerlijke stand is voorzien. Op deze manier staan de overlijdens die worden geregistreerd binnen uw toepassing burgerlijke stand, in Begraafplaatsen.net klaar om een dossier op te starten. Ook de begrafenisondernemer, concessiehouder, aanverwanten, steenkapper en andere betrokken partijen kunnen in de dossiers worden opgenomen via handige koppelingen met het Lokaal Bevolkingsbestand, het Rijksregister en de Verrijkte KruispuntBank voor Ondernemingen (VKBO). Ten slotte is het via de koppeling met uw notuleringstoepassing mogelijk om de concessieaanvragen op de agenda van het schepencollege te plaatsen en de beslissing automatisch te verwerken. Wilt u via een 'zerkzoeker' op uw website uw burgers de locatie van een graf laten opzoeken? Begraafplaatsen.net levert u de nodige gegevens!

Interesse?

Neem dan zeker contact met ons op!

Download hier de productfiche van Begraafplaatsen.net