Begraafplaatsen.net

BegraafplaatsenHet beheer van begraafplaatsen is naast een gevoelige materie ook een complex gebeuren. Eén dossier kan namelijk tientallen jaren meegaan en vormt zo een langlopend proces. Daarnaast kan het dossier gedurende het verloop van de tijd door verschillende mensen worden behandeld en zelfs onderhevig zijn aan een wijzigende reglementering. Ter ondersteuning van dit administratieve proces en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan, ontwikkelde Remmicom de toepassing Begraafplaatsen.net.

Beheer van begraafplaatsen en concessies

Binnen de toepassing Begraafplaatsen.net beheer je een structuur van begraafplaatsen in blokken of velden, rijen en nummers, dit op maat van de specifieke begraafplaats. Daarnaast beheer je de verschillende begravingstypes (geconcedeerd en niet-geconcedeerd) met duur en prijs van de overeenkomst. Zo vorm je dossiers waar je de verschillende gegevens kan bijhouden zoals:

  • Het begravingstype en begraafwijze;
  • Gegevens van de overleden(en);
  • Koppeling met de locatie op de begraafplaats en beheer van de vrije plaatsen;
  • Concessiehouder;
  • Aanverwanten;
  • Begrafenisondernemer, steenkapper en andere betrokken partijen;
  • Verlengingen en hernieuwingen;
  • Ontgravingen, ontruimingen, ontknekeling, ...

De toepassing berekent de vervaldag van de verschillende concessies en via een handige agenda houdt u een overzicht van de nodige acties.

Via de module lijsten en documenten geneert u de nodige documenten voor aanplakking met de gegevens van het graf, overzichten van vervallen graven, lijst van monumenten ...

Koppelingen

Remmicom voorziet in een koppeling met verschillende GIS-systemen, waardoor het mogelijk wordt om de begraafplaatsen ook visueel op een kaart weer te geven en te beheren.

Voor besturen die ook werken met de Remmicom Burgerlijke Stand.net toepassing is er een koppeling tussen beide systemen. Hierdoor staan overlijdens die worden geregistreerd binnen Burgerlijke Stand.net klaar om op te nemen binnen een dossier in Begraafplaatsen.net.

Overleden personen kunnen opgezocht worden binnen het lokaal bevolkingsbestand of in het Rijksregister via de koppeling met de Remmicom toepassing Bevolking.net. Ook is er een integratie met eID voorzien om extra invoerwerk te vermijden.

Interesse?

Besturen die reeds werken met de vorige Remmicom toepassing Begraafplaatsen kunnen rekenen op een conversie van hun bestaande gegevens naar de nieuwe toepassing Begraafplaatsen.net.
Een import uit een ander systeem of databank kan in overleg worden besproken.

Interesse in Begraafplaatsen.net? Contacteer ons ...

Download de productfiche van Begraafplaatsen.net