Bevolking.net

Wat is het?

Bevolking.net is de overkoepelende toepassing voor het beheer van uw lokale bevolkingsgegevens en automatiseert de verschillende taken van de dienst Bevolking: adresmutaties, rijbewijzen, reispassen, identiteitskaarten, vreemdelingen, verkiezingen …

Centraal in de toepassing staat de koppeling met het Rijksregister. Via webservices worden de gegevens uit het Rijksregister direct bijgewerkt. Zo is uw lokaal bevolkingsbestand steeds up-to-date. De toepassing Bevolking.net is ook door het Rijksregister erkend en gecertifieerd voor de transacties die ze uitvoert.

Beheer van registers

Naast het lokaal bevolkingsbestand worden de verschillende registers onderhouden binnen Bevolking.net:

 • Interne mutaties
 • Aankomers
 • Vertrekkers
 • Vertrekkers naar het buitenland
 • Kinder-reispasjes
 • Verplichte inentingen
 • Rijbewijzen
 • Geboorten
 • Elektronische identiteitskaarten
 • Elektronische identiteitskaarten vreemdelingen
 • Elektronische identiteitskaarten kids
 • Reispaspoorten

Vertrouwde look & feel

De look & feel van de toepassing is gebaseerd op de vertrouwde Windows Office omgeving: het lint bovenaan in de toepassing is dynamisch en reageert afhankelijk van de taken die de gebruiker op dat moment uitvoert. De dossierinhoud is duidelijk ingedeeld en via een handige navigatiestructuur wordt de informatie van het dossier overzichtelijk weergegeven. Hierdoor hoeft de gebruiker niet eindeloos te zoeken naar waar zich specifieke informatie bevindt, maar krijgt hij een overzicht van het dossier in één oogopslag.

Lijsten en documenten

Via de Lijsten module kunnen duidelijke overzichtslijsten worden opgemaakt volgens verschillende parameters en combinaties. Zo kan u naar gelang de behoefte de verschillende bevolkingslijsten opvragen en consulteren. Bevolking.net genereert de verschillende documenten, attesten of uittreksels die u direct kan afleveren aan de burger aan het loket.

Koppeling E-loket

Via de koppeling met het E-loket kunnen verschillende documenten of attesten online worden aangevraagd door de burger.

Koppeling met de Focus Wocodo App

De Federale Politie lanceert de eigen Focus-app, die in 2021 door alle politiezones gebruikt zal worden. Met de app kan de politie informatie uit allerlei bronnen raadplegen. Een onderdeel ervan is Wocodo (Woonst-controle-domicile).

Een dossier voor woonstcontrole wordt opgestart bij de dienst Bevolking. Door de koppeling die Remmicom met de Wocodo-app heeft ontwikkeld,  is het vervolgens mogelijk dit dossier digitaal door te sturen naar de wijkagent. Deze controleert het adres, stelt vast welke personen er aanwezig zijn, beantwoordt eventuele bijkomende vragen enzovoort. Dit alles gebeurt in de Wocodo-app.

Zodra de wijkagent zijn controlegegevens mobiel bevestigt, zijn deze beschikbaar in de bevolkingsapplicatie. Met andere woorden: voor de dienst Bevolking kunnen woonstcontroles efficiënter verlopen dankzij de koppeling met de Wocodo-app.

Interesse?

Neem dan zeker contact met ons op!

Download de productfiche van Bevolking.net