Bevolking.net

BevolkingBevolking.net is de overkoepelende toepassing voor het beheer van uw lokale bevolkingsgegevens en automatiseert de verschillende taken van de dienst Bevolking binnen uw bestuur: adresmutaties, rijbewijzen, reispassen, identiteitskaarten, vreemdelingen, verkiezingen …

Centraal in de toepassing Bevolking.net staat de koppeling met het Rijksregister. Via webservices worden de gegevens uit het Rijksregister direct bijgewerkt. Zo is uw lokaal bevolkingsbestand steeds up-to-date. De toepassing Bevolking.net is ook door het Rijksregister erkend en gecertifieerd voor de transacties die ze uitvoert.

Beheer van registers

Naast het lokaal bevolkingsbestand worden de verschillende registers onderhouden binnen Bevolking.net:

 • Interne mutaties
 • Aankomers
 • Vertrekkers
 • Vertrekkers naar het buitenland
 • Kinder-reispasjes
 • Verplichte inentingen
 • Rijbewijzen
 • Geboorten
 • Elektronische identiteitskaarten
 • Elektronische identiteitskaarten vreemdelingen
 • Elektronische identiteitskaarten kids
 • Reispaspoorten

Vertrouwde look & feel

De look & feel van de toepassing is gebasseerd op de vertrouwde Windows Office omgeving: het lint bovenaan in de toepassing is dynamisch en reageert afhankelijk van de taken die de gebruiker op dat moment uitvoert. De dossierinhoud is duidelijk ingedeeld en via een handige navigatiestructuur wordt de informatie van het dossier overzichtelijk weergegeven. Hierdoor hoeft de gebruiker niet eindeloos te zoeken naar waar zich specifieke info bevindt, maar krijgt hij een overzicht van het dossier in één oogopslag.

Lijsten en documenten

Via de Lijsten module kunnen duidelijke en overzichtelijke overzichtslijsten worden opgemaakt volgens verschillende parameters en combinaties. Zo kan u naar gelang de behoefte de verschillende bevolkingslijsten opvragen en consulteren. Bevolking.net geneert de verschillende documenten, attesten of uittreksels die u direct kan afleveren aan de burger aan het loket.

Via de koppeling met het E-loket kunnen verschillende documenten of attesten online worden aangevraagd door de burger.

Interesse?

Voor de besturen die reeds werken met de Remmicom bevolkingstoepassing is een gefasseerde overstap mogelijk.

Interesse in Bevolking.net? Contacteer ons ...

Download de productfiche van Bevolking.net