Burgerlijke Stand.net

Burgerlijke StandDe Remmicom toepassing Burgerlijkse Stand.net automatiseert de administratie van de burgerlijke staat (geboorte, huwelijk, overlijden …) van natuurlijke personen binnen uw bestuur.
Via een moderne en gebruiksvriendelijke toepassing worden er werkdossiers opgestart die evolueren naar akten en/of afgesloten dossiers.

In de toepassing Burgerlijke Stand.net kunnen het aantal registerboeken geconfigureerd worden,
op maat van uw bestuur.
Ook de inhoudelijke invulling van de verschillende registers worden afgestemd in functie van uw bestuur en interne werking.

Elk dossier krijgt een bepaalde status in de toepassing waardoor u snel een overzicht hebt van dossiers waaraan nog gewerkt moet worden, dossiers die zijn afgerond en resulteerden in een akte of dossiers die afgewerkt zijn maar tot geen akte hebben geleid. Voor de start van nieuwe dossiers kunnen de gebruikers rekenen op handige wizards. Dit begeleidingssysteem helpt de gebruiker om een dossier inhoudelijk correct op te bouwen. Zo werd het Belgische IPR in sommige wizards verwerkt, bijvoorbeeld de geboorte-aangifte. Hierdoor helpen we ook de gebruikers die maar af en toe met de toepassing werken van hun onzekerheden af. Door het afdwingen van deze uniforme manier van werken over alle aktesoorten heen, verkleint de kans op fouten: de werkwijze om een echtscheiding in te geven is dezelfde als bijvoorbeeld voor een erkenning of een naamswijziging.

Gebruik van authentieke bronnen

Voor de ingave van persoonsgegevens worden de beschikbare authentieke bronnen: het Lokaal Bevolkingsbestand uit de Remmicom toepassing Bevolking.net en het Rijksregister gebruikt. Voor de ingave van ondernemingen (dokters, notarissen …) hebben we een koppeling met het VKBO (Verrijkte KruispuntBank voor Ondernemingen) waardoor de adressen van de ondernemingen automatisch worden bijgewerkt.

Vertrouwde look & feel

De look & feel van de toepassing is gebasseerd op de vertrouwde Windows Office omgeving: het lint bovenaan in de toepassing is dynamisch en reageert afhankelijk van de taken die de gebruiker op dat moment uitvoert. De dossierinhoud is duidelijk ingedeeld en via een handige navigatiestructuur wordt de informatie van het dossier overzichtelijk weergegeven. Hierdoor hoeft de gebruiker niet eindeloos te zoeken naar waar zich specifieke info bevindt, maar krijgt hij een overzicht van het dossier in één oogopslag.

De toepassing Burgerlijkse Stand.net is ook uitgerust met moderne rapporten en lijsten. Via de rapportering bieden we niet alleen de verschillende modellen aan, maar ook duidelijke hedendaagse grafieken voor gebruik in jaarverslagen of publicaties in gemeentebladen. Via de standaard rapporten-module zijn alle rapporten ook exporteerbaar naar Microsoft Word, Microsoft Excel of PDF zodat ze papierloos aan derden kunnen bezorgd worden.

Koppelingen

Via de koppeling met de Remmicom toepassing Begraafplaatsen.net worden overleden personen die in je gemeente of stad begraven worden, automatisch doorgestuurd naar de toepassing Begraafplaatsen.net zonder dat de persoonsgegevens opnieuw moeten ingevoerd worden.

Burgerlijke Stand.net voorziet ook een koppeling met eBirth. Zo kunnen gemeentebesturen die met FedICT in zee gaan om de geboorteaangiften vanuit ziekenhuizen op hun grondgebied te ontvangen, deze verder opvolgen en afhandelen in de Remmicom toepassing Burgerlijke Stand.net. ’s Nachts worden de nieuwe geboortedossiers opgehaald door Burgerlijke Stand.net zodat u alles voor deze geboorten (start van het dossier, eventueel documenten voor de kinderbijslag, …) reeds kan klaarmaken vóór de ouder(s) de aangifte komen doen.

Akten in Burgerlijke Stand.net die nog een handeling vereisen binnen de bevolkingsdienst kunnen makkelijke opgehaald worden in de Remmicom toepassing Bevolking.net zodat er geen heringave van de gegevens nodig is en waardoor fouten worden vermeden. Zo werd er een integratie voorzien voor de transacties 98, 98.02, 120 en 150 (geboorten, echtscheiding en overlijden).

Voor besturen die wensen te werken met digitale akten is er de module M-Bst beschikbaar die werd geïntegreerd met Burgerlijke Stand.net. Zo kan een gebruiker vanuit de toepassing de ingescande akte raadplegen samen met de dossiergegevens.

Interesse?

Voor besturen die reeds werken met de vorige versie van de toepassing Burgerlijke Stand wordt een conversie voorzien van de dossiers en de verschillende documenten.
Remmicom heeft ook ervaring met conversies uit andere pakketten, voor meer informatie contacteer ons.

Interesse in Burgerlijke Stand.net? Contacteer ons ...

Download de productfiche van Burgerlijke Stand.net