Digitale woonstcontrole

Reeds jaren zijn de wijkagenten van de lokale politie belast met het uitvoeren van woonstcontroles bij elke aangifte van adreswijziging door de burger.  Hiernaast zijn er vrij recent extra uit te voeren woonstcontroles bijgekomen voor burgers die worden afgeschreven naar het buitenland.  Deze extra uit te voeren controles, de vraag naar diepgaandere controles, alsook het belang dat onze Federale regering hecht aan de strijd tegen domiciliefraude, voedt de behoefte aan een snellere en efficiënter uitwisseling van gegevens tussen de wijkagenten en de gemeentelijke dienst burgerzaken. 

Remmicom ontwikkelde daarom de webtoepassing Digitale Woonstcontrole.  Deze mobiele toepassing voor de wijkagent (toegankelijk via pc, laptop, tablet en smartphone) integreert perfect met het register van woonplaatsmutaties in Bevolking.net, onze gemeentelijke bevolkingssoftware.  De controle (en eventuele inschrijving van een burger op het nieuwe adres) zal hierdoor sneller kunnen gebeuren.

Voordelen voor de dienst burgerzaken

 • Onmiddellijk na “aanvragen” van een woonstcontrole in Bevolking.net is deze zichtbaar voor de wijkagent.  Niet meer wachten dus op het ophalen van de papieren formulieren.
 • Direct na het afhandelen van de woonstcontrole is deze zichtbaar in het dossier in het register van woonplaatsmutaties in Bevolking.net.  Ook niet meer wachten dus op het terugbrengen van de ingevulde papieren documenten door de wijkagent.
 • Handig overzicht in het register van woonplaatsmutaties van de verder af te handelen dossiers waarvoor een woonstcontrole is uitgevoerd.
 • Specifieke informatie, extra te stellen vragen en documenten als bijlage digitaal kunnen meegegeven naar de wijkagent.

Voordelen voor de lokale politie (wijkagenten)

 • De papieren formulieren niet meer ophalen bij en terugbrengen naar de dienst burgerzaken. 
  De uit te voeren woonstcontroles zijn namelijk onmiddellijk zichtbaar binnen de mobiele toepassing Digitale Woonstcontrole.
 • Handig overzicht van je eigen uit te voeren woonstcontroles.
 • Online registreren van een bezoek (indien er bijvoorbeeld niemand thuis is) en invoeren en afhandelen van de woonstcontrole in een gebruiksvriendelijke webtoepassing.
 • Het te controleren adres is onmiddellijk op te zoeken in Google Maps.
 • Extra informatie, die enkel raadpleegbaar mag zijn door de wijkagent in Digitale Woonstcontrole, kan worden toegevoegd aan een woonstcontrole.
 • Specifieke informatie en documenten als bijlage digitaal kunnen meegeven naar de dienst burgerzaken.  Indien gewenst kan met het mobiel toestel een foto worden genomen en onmiddellijk als bijlage worden toegevoegd.

Bruikbaar op alle mobiele apparaten

De toepassing Digitale woonstcontrole werkt vlot op tablets, smartphones (aanraakschermen) of gewoon op PC.
De toepassing past zijn layout automatisch aan, afhankelijk van het apparaat.

Gebruik op smartphone:

Digitale woonstcontrole smartphone

    Of op tablet:

Digitale woonstcontrole tablet

Interesse?

Neem contact op en we komen graag een demo geven van deze nieuwe module...