E-loket

E LoketBurgers hebben vaak verschillende attesten of uitreksels nodig omtrent Burgerzaken, zoals een bewijs van leven, attest van woonst of een uitreksel uit het strafregister. Deze eenvoudige aanvragen verlengen nodeloos de wachtrijen aan de loketten. Om het lokaal bestuur efficiënter te laten werken en als extra dienstverlening aan de burger, ontwikkelde Remmicom de E-loket module boven op de verschillende toepassingen binnen het domein Burgerzaken.

Het E-loket onderkent 2 types van aanvragen:

Online documenten

De burger kan een specifiek document of attest online via het internet aanvragen en krijgt dit meteen ter beschikking om te downloaden en op te slaan. Voor dit type van aanvraag is er geen tussenkomst van een medewerker van de dienst Burgerzaken vereist.
Voorbeelden zijn: attest van woonst, bewijs van leven, bewijs van nationaliteit …
Al de documenten worden met een digitaal certificaat getekend waardoor er digitaal een garantie van echtheid kan worden gegarandeerd.

Online aanvraagformulieren

Voor sommige aanvragen blijft er een tussenkomst van een medewerker noodzakelijk, bijvoorbeeld het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister. Voor deze aanvragen kan er binnen het E-loket een online aanvraagformulier worden opgezet dat de burger kan invullen met de noodzakelijke gegevens. Al de gegevens worden via e-mail naar de betrokken dienst verstuurd waar de aanvraag verder wordt behandeld. De burger kan het attest later komen ophalen of het kan per post of e-mail worden verstuurd. Ook andere aanvragen, bijvoorbeeld de aangifte van een overlijden kunnen mogelijk zijn waarbij een begrafenisondernemer al de nodige documenten op voorhand al kan doorsturen.

Al de online documenten of aanvragen zijn beveiligd met een aanmeldingsprocedure via eID (via de webservices van Fedict). Hierbij kan er ook ingesteld worden dat bepaalde aanvragen enkel door inwoners van de gemeente kunnen gebeuren om misbruik tegen te gaan.

Verder kunnen de verschillende aanvraagformulieren worden ingewerkt in de bestaande website van de gemeente volgens de eigen huisstijl en layout.

IntelliStamp®

Wens je dat de online documenten ook rechtsgeldig blijven wanneer ze afgedrukt worden door de burger?
Dan kan de nieuwste technologie van IntelliStamp een oplossing bieden. Contacteer ons voor meer informatie.

Interesse?

Interesse in de module E-loket? Contacteer ons ...