Integratie DABS

Akten moeten in de toekomst digitaal. Daarom gaat in januari 2019 DABS (Databank van Akten van de Burgerlijke Stand) van start.
Dit samenwerkingsproject van FOD Justitie, FOD Binnenlandse zaken en het Rijksregister is een initiatief van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

DABS centraliseert alle akten (geboorte, huwelijk, adoptie, nationaliteitsverandering, overlijden) in één grote databank, terwijl die nu bij de lokale besturen zitten. Dat is efficiënter voor de besturen en ook voor iedereen die een akte wil raadplegen of moet voorleggen.

Wat betekent DABS voor u?

Volgens de planning start DABS begin 2019. Dan mag u nieuwe akten alleen nog digitaal opstellen, ondertekenen en bewaren in één centrale databank. Met andere woorden: een authentieke digitale bron vervangt voortaan een authentieke papieren bron.

Er staan natuurlijk nog heel wat oude akten op papier – meestal in dikke boeken ingebonden. Gemeenten zullen die akten volledig moeten digitaliseren bij een wijziging (randmelding) of bij aanvraag van een afschrift of uittreksel én ze naar DABS sturen.

Burgerlijke stand.net is klaar voor DABS

Burgerlijke stand.net, onderdeel van onze suite Burgerzaken, is er al klaar voor om nieuwe digitale aktes door te sturen naar DABS. Moet u een ‘oude’ akte, die u ingescand hebt, doorsturen? Hou er rekening mee dat u nog metadata aan zo’n document moet toevoegen.

Deze gegevens uit de back-office koppelen wij voor u aan de actuele gegevens uit het extract van het Rijksregister.
Is de koppeling succesvol? Dan wordt de akte gemigreerd naar DABS.
Is er geen overeenkomst? Dan migreert u deze akten manueel naar DABS.

Wij voorzien hiervoor de nodige uitbreiding aan M-BST, onze webgebaseerde applicatie om op een uniforme en efficiënte manier afschriften van de akten Burgerlijke stand te genereren.

Meer info?

Wenst u meer info over onze toepassingen binnen Burgerzaken? Of rond de koppeling met DABS?
Aarzel niet om contact op te nemen.