Verkiezingen.net

 Wat is het?

In een verkiezingsjaar is het extra druk voor uw dienst bevolking. Naast de vele andere dagdagelijkse taken, moeten de nodige voorbereidingen getroffen worden om de federale of Europese gemeenteraadsverkiezingen in goede banen te leiden. Onze module Verkiezingen helpt uw medewerkers om op een gebruiksvriendelijke manier de kieswijken en stembureaus te beheren en de bijzitters te selecteren. Kiezers kunnen nog worden toegevoegd of geschrapt.

Lijsten en documenten

Via eenvoudig te genereren lijsten krijgt u een overzicht op het aantal kiezers per stembureau of per kieswijk, de Europese kiezers en bijvoorbeeld de kiezers met een gewijzigde situatie. U kan de lijsten printen of exporteren naar Word, Excel of PDF. U kan op ons rekenen voor het afdrukken van de oproepingskaarten, aanstiplijsten en kiezerslijsten. Indien nodig kunnen uw medewerkers zelf duplicaten afdrukken van de oproepingskaarten.

Interesse?

Neem dan zeker contact met ons op.

Download de productfiche van Verkiezingen.net