Vreemdelingen

Wat is het? 

Economische en politieke omstandigheden, gezinssituaties en demografische of ecologische ontwikkelingen leiden ertoe dat een groot aantal mensen elders gaat wonen dan in hun geboorteland. Onze vreemdelingenwetgeving is een complexe materie en de migraties adequaat afhandelen is voor de lokale besturen vaak een uitdaging. Om de vreemdelingendossiers efficiënt en digitaal te beheren, ontwikkelden we de toepassing Vreemdelingen.

Hoe werkt het? 

Via het handige zoekscherm kijkt u eerst na of de vreemdeling al gekend is in uw vreemdelingen- of bevolkingstoepassing of in het Rijksregister. Is er reeds een dossier voor de vreemdeling; dan klikt u gewoon door naar het desbetreffende dossier.

Bestaat er nog geen dossier? Vanuit het zoekscherm start u ook eenvoudig een nieuw dossier.

Wanneer de vreemdeling reeds gekend is in de bevolkingstoepassing of in het Rijksregister, haalt u de gegevens van de vreemdeling op en gebruikt u deze als basis voor het dossier. In het geval de vreemdeling nog niet gekend is, begeleidt de intake-assistent u bij het invullen van de benodigde gegevens van de vreemdeling en bij het selecteren van de procedure zodat de collecte kan worden uitgevoerd. 

Procedure

De procedure-assistent begeleidt uw medewerkers vervolgens bij het afhandelen van de procedure. Per procedure stelt hij een stappenplan ter beschikking en zal hij ook aangeven welke de voor te leggen en af te leveren documenten zijn.

Het genereren van deze documenten is als het ware kinderspel. De gegevens uit het dossier worden namelijk samengevoegd in de sjablonen die wij voor u opmaken in de huisstijl van uw bestuur. Indien u dit wenst, kan u de documenten uiteraard ook nog altijd aanpassen vooraleer u ze aflevert. De procedure-assistent zal voor uw medewerkers ook automatisch procedure gebonden taken aanmaken. Bijlagen toevoegen om het digitaal dossier te vervolledigen? Ook dat kan!

Om de woonst- en samenwoonstcontroles te laten uitvoeren maakt u gebruik van de koppeling met de Focus Wocodo app. Deze koppeling digitaliseert en automatiseert de communicatie tussen uw dienst en de wijkagent. U bent in real time op de hoogte van de status van de controle en het advies wordt geheel automatisch teruggekoppeld. 

Interesse?

Neem dan zeker contact met ons op!

Download de productfiche van Vreemdelingen