Financiën

De financiële dienst binnen een gemeente- of OCMW-bestuur is vaak het kloppend hart van de organisatie. Daarnaast is er de vernieuwing van de Vlaamse regering rond de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Remmicom biedt voor het domein Financiën dan ook een totaaloplossing, zowel naar software als naar ondersteuning en conversie naar BBC. En dit voor zowel gemeente als OCMW.

Met de Financiële Suite als basis voor de BBC-Boekhouding, het financieel meerjarig beleid via projectopvolging en budgethouderschap en de decentrale module bestelbons leveren we software die alle budgettaire en financiële transacties ondersteunt die voortvloeien uit het meerjarenplan en de bijhorende budgetten. Met de toepassingen Belastingen, Facturatie en Kassa maken we het geheel compleet.

Remmicom biedt u een oplossing voor uw financieel beleid waar u kan op rekenen.


Financiële suite

Financiële suite

De Financiële suite omvat de basismodules voor het voeren van de Beheers- en Beleidscyclus of BBC en omvat de volgende modules:

 • Strategisch Meerjarig Beleidsplan of SMB.net, voor het beheer van de doelstellingen, actieplannen en acties gekoppeld aan de financiële budgetten.
 • BBC Boekhouding, volledig geïntegreerd met SMB.net en Bestelbons.net voor het voeren van de gemeente of OCMW boekhouding volgens de voorschriften van de Vlaamse overheid.
 • Bestelbons.net, een gebruiksvriendelijke en intiutieve toepassing om de verschillende diensten decentraal de bestelbonnen te laten inbrengen.

Lees meer ...Facturatie

Facturatie

 • Facturatie module voor alle uitgaande facturen
 • Volledig geïntegreerd met de financiële suite
 • Koppeling met Kassa
 • Koppeling met meer dan 15 andere toepassingen met o.a. school, sport & reservatie, kinderopvang ...

Lees meer ...Belastingen

Belastingen

 • Beheer van uw gemeentebelastingen
 • Volledige stroom van voorbereiding van het kohier tot opvolging
 • Aanmaak van aanslagbiljetten, aanmaningen, herinneringsbrieven ... vanuit de toepassing

Lees meer ...Kassa

Kassa

 • Een vlotte manier om alle ontvangsten te registreren op de verschillende diensten.
 • Integratie met betaalterminal waardoor betalingen met betaalkaarten mogelijk is (Bancontact, Visa ...)
 • Koppeling met Bevolking.net voor het opzoeken van inwoners
 • Link met Facturatie en Belastingen
 • Voorraadmodule

Lees meer ...