Financiële suite

FinancienDe Financiële suite van Remmicom bestaat uit de volgende modules:

SMB.net (Strategisch Meerjarig Beleidsplan)

Het strategisch meerjarig beleidsplan verstrekt informatie over de aard en de omvang van het beleid, de doelstellingen en de financiële gevolgen die eraan verbonden zijn. SMB.net voldoet als beleidsondersteunende software volledig aan de nieuwe regelgeving met betrekking tot het nieuwe financiële instrumentarium zoals bepaald voor gemeentebesturen, OCMW’s en provincies.

Met deze vernieuwde versie beogen wij niet alleen een visuele verbetering voor de gebruiker maar hebben we ook een aantal extra functies toegevoegd om op een snelle en gebruiksvriendelijk manier de gegevens te beheren en resultaten op papier af te drukken of te exporteren.

Lees meer ...

BBC-boekhouding

De BBC-boekhouding is volledige geïntegreerd met de SMB.net en Bestelbons.net module waardoor alle budgettaire en financiële transacties ondersteunt worden die voorvloeien uit het meerjarenplan en de bijhorende budgetten.

  • Inventaris
  • Boekhouding (Uitgaven / Ontvangsten)
  • Diverse verrichtingen
  • BTW
  • Analystische boekhouding
  • Consultaties
  • Lijsten
  • Afsluiting dienstjaar
  • ...

Lees meer ...

Bestelbons.net

In het kader van de BBC is het de bedoeling om meer decentraal te gaan werken. Naast het werken met acties (waarbij de diensten deze decentraal kunnen aanmaken) is het ook belangrijk dat zij zelf hun bestelbonnen decentraal kunnen inbrengen. Bestelbons.net is, gezien de Windows-omgeving, eenvoudig en gebruiksvriendelijk opgebouwd zodat dit dubbel werk wordt vermeden, en de diensten zelf hun bons kunnen aanmaken.

Lees meer ...

Remmicom geeft het startschot voor BBC2020

Sinds kort werken alle besturen die gebruik maken van Financiën.net vanuit het multi-entiteiten opstartscherm. Dit scherm groepeert op een overzichtelijke manier alle onderdelen van de BBC-software van de verschillende entiteiten (gemeente, OCMW, AGB). Door gebruik te maken van verschillende kleuren (aanpasbaar per bestuur) is het voor de gebruiker steeds duidelijk in welke entiteit hij aan het werken is.  

Module “Afbetalingsplannen” voor OCMW’s is beschikbaar

Via de module ‘Afbetalingsplannen’ in Financiën.net kan het bestuur de verschillende lopende plannen opvolgen en beheren (plannen aanmaken, betalingen verwerken, aanmaningen opmaken …).

De module ‘Afbetalingsplannen’ wordt gekoppeld aan de terugvorderbare steunmaatregelen die vanuit het pakket ‘Sociaal dossier’ worden afgesproken met de cliënten. De vorderingen die in de boekhouding automatisch worden aangemaakt staan klaar om op te nemen in een afbetalingsplan. Vanuit de globale schuld worden er periodieke schijven aangemaakt, waarna het plan lopend wordt gezet. Betalingen die binnenkomen worden afgepunt t.o.v. het plan en de schijven worden automatisch bijgewerkt. Bij achterstallige betalingen kan het plan opgevolgd worden en/of aangemaand worden.

Globale derden fiche

De nieuwe consultatiemodule "Globale derden fiche" geeft u een totaal overzicht van de tegoeden en ontvangsten van een derde. Het globaal overzicht van de tegoeden en ontvangsten van een derde kan via deze module op een zeer eenvoudige manier worden opgezocht. Zowel de gegevens uit de randpakketten als uit de hoofdboekhouding worden overzichtelijk getoond en kunnen naar pdf en Excel geëxporteerd worden.

 

Interesse?

Interesse in de Financiële suite? Contacteer ons ...