M-Post

MPost M-Post omvat alle stappen om gedigitaliseerde en elektronische poststukken op een geautomatiseerde manier te registreren, verdelen en verwerken. Dit postregistratiesysteem laat m.a.w. toe om uw post online te verwerken en
binnen uw bestuur digitaal te verdelen. Door gebruik te maken van de handige sjablonen kunt u uitgaande brieven en andere poststukken eenvoudig genereren. M-Post biedt u bovendien een duidelijk overzicht van de door u te behandelen briefwisseling.

Stap 1 – Inscannen en registreren

De inkomende papieren post wordt ingescand en geregistreerd. Na de registratie komen de documenten in de elektronische postbus van de bestemmeling terecht. De gebruikers ontvangen via e-mail een notificatie en kunnen rechtstreeks doorklikken naar de internetpagina met de nodige informatie. Ook e-mails of inkomende faxen kunnen op een eenvoudige manier in de workflow geplaatst worden.

Stap 2 – Verwerken en afhandelen

Tijdens de verwerking van het poststuk kunt u bepaalde acties uitvoeren: een antwoordbrief versturen, doorsturen ter info, een taak uitsturen of een advies vragen. Na de volledige afhandeling van het poststuk verdwijnt het uit uw werklijst en blijft het verder bewaard in het archief (M-Room).

Stap 3 – Opvolgen en consulteren

Alle poststukken en de bijbehorende documenten zijn consulteerbaar in M-Room. U kunt de poststukken flexibel opzoeken, zowel via vaste sleutelwoorden als op basis van de inhoud. De inkomende post wordt automatisch geclassificeerd volgens thema. Verantwoordelijken hebben een permanent overzicht van de stand van zaken van een poststuk en de daaraan gekoppelde historiek. Ze kunnen nagaan wat binnen de tijdslimieten is afgehandeld en wat niet.

Integraties

Via een standaardconnector (service bus) voorziet Remmicom de volgende integraties: Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.net, Meeting.net, Financiën, Dossierbeheer, Klachten en meldingen, 3P ...

Interesse?

Interesse in M-Post? Contacteer ons ...

Download de productfiche van M-Post