Omgeving

Ons domein Omgeving biedt aan lokale besturen software toepassingen om diensten zoals Leefomgeving, Wonen, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Openbaar domein en Openbare werken te ondersteunen. Met een sterke integratie tussen de onderlinge toepassingen en met tal van koppelingen met externe systemen bieden wij een volledige ondersteuning aan deze diensten. 

Met meer dan 100 besturen die dagdagelijks met onze software werken, kunnen wij ons met trots marktleider noemen in de toepassingen voor omgevingsvergunningen. Zowel grote, middelgrote als kleine besturen kunnen wij tot onze klanten rekenen.


Omgeving.net

Omgeving.net

Sinds januari 2018 werd de 'omgevingsvergunning' ingevoerd als vervanger van de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet sindsdien een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Om deze omgevingsvergunningen digitaal af te handelen en uit te wisselen met het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid pasten we onze software aan en ontwikkelden we de toepassing Omgeving.net.

Met meer dan 100 besturen die dagdagelijks met Omgeving.net werken, kunnen we met trots zeggen dat we markleider zijn in dit software domein. Zowel grote steden als kleine gemeenten kunnen binnen Omgeving.net hun dossiers op een efficiënte manier digitaal verwerken; vanaf de aanvraag tot de beslissing, inclusief de bijsturingen, met inbegrip van eventuele beroepsprocedures.

De toepassing heeft een vertrouwde look & feel waardoor gebruikers de toepassing vlug in de vingers zullen hebben. Ook de gebruiksvriendelijkheid zal hiertoe bijdragen. De talloze koppelingen met interne en externe toepassingen zorgen er voor dat de volledige workflow, inclusief de interne en externe communicatie,  op een meer automatische en efficiënte manier kan verlopen.

Lees meer...Consultatie Modules Omgeving

Consultatie Modules Omgeving

Consultatie Modules Omgeving is voor het gemeentebestuur een handige tool om digitale dossiers in te kijken. Met deze webmodules kunnen gegevens en bijlagen van een omgevingsvergunning digitaal geraadpleegd worden door burgers en leden van het bestuur. De modules zijn geoptimaliseerd voor aanraakschermen en kunnen ook op mobiele apparaten zoals tablets gebruikt worden. We voorzien 3 consultatiemodules; Balie, Bestuur en Burger.

Lees meer...Gronden & Panden

Gronden & Panden

De module Gronden & Panden helpt een bestuur of intergemeentelijke samenwerking de leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen efficiënt in kaart te brengen en de bijhorende taks te innen. Ook voor de tweede verblijven kunnen binnen Gronden & Panden de dossiers efficiënt opgevolgd worden en de taks berekend.

Met deze module willen we de besturen ook bijstaan in het bewaken van de kwaliteit van het woonaanbod. Gronden & Panden helpt bij het opsporen, registreren en opvolgen van onbewoonbaarheid en ongeschiktheid en ook de procedure van de conformiteitsattesten kan binnen de module opgevolgd worden.

Ook overige dossiertypes kunnen gecreëerd worden.

Het is bovendien heel eenvoudig om lijsten te genereren, kosten te beheren en andere bewerkingen uit te voeren. Je behoudt een duidelijke historiek van het perceel en andere dossiers die eerder op dit perceel geregistreerd werden.

Gronden & Panden heeft dezelfde vertrouwde look & feel als Omgeving.net.  Er zijn verschillende koppelingen (MS Office, GIS-toepassing, Rijksregister, Kadaster) voorzien en het aanmaken van documenten en het toevoegen van bijlagen is net zoals in Omgeving.net kinderspel.

Lees meer...Toezicht & Handhaving

Toezicht & Handhaving

Meer dan 100 besturen werken vandaag met Omgeving.net om hun omgevingsvergunningen volledig digitaal te behandelen. Om er na het afleveren van de vergunning op toe te zien dat de milieu- en/of stedenbouwkundige aspecten uit de vergunning worden toegepast en om eventuele overtredingen te vervolgen is er voortaan de nieuwe module: Toezicht & Handhaving.

Wanneer u als ambtenaar een overtreding vaststelt (op het gebied van ruimtelijke ordening en/of leefmilieu) of wanneer u een melding of klacht ontvangt, biedt Toezicht & Handhaving u een duidelijke checklist en zal het voor u de leidraad vormen voor elke controle, plaatsbezoek of vervolging. U zal elke fase van de follow-up kunnen registreren, overzien en opvolgen. We voorzien een administratief luik enerzijds en een mobiel luik anderzijds dat de ambtenaren zal helpen bij het toezicht.

Lees meer ...