Toezicht & Handhaving

1 module, 3 delen

Worden omgevingsvergunningen gerespecteerd? Wat als er overtredingen op de wetgeving vastgesteld worden?

Daarvoor is er voortaan de module  “Toezicht en handhaving” die uit drie delen bestaat:
• Meldingen & Plaatsbezoek
• Handhaving
• Omgeving Mobile

'Meldingen & Plaatsbezoek' is beschikbaar en wordt al gebruikt door verschillende pilootbesturen. Aan de optionele module 'Handhaving' wordt momenteel de laatste hand gelegd. In 2021 zal vervolgens 'Omgeving Mobile' beschikbaar zijn.

omg1

Welke mogelijkheden biedt deze module?

  • Reactief optreden bij klachten en meldingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds klachten van burgers of ondernemingen die hinder ondervinden en anderzijds meldingen van gemeentediensten of andere handhavingsactoren die een vermoeden van overtreding doorgeven aan de toezichter.
  • Ook kan er vanuit deze module proactief opgetreden worden. Via een wizard kunnen proactieve controles aangemaakt worden voor het opvolgen van afgeleverde of geweigerde omgevingsvergunningen of kunnen er projectcontroles ingepland worden.
  • Ondersteunen van inspecties op het uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten zonder over de vereiste omgevingsvergunning te beschikken.
  • Inventariseren van klachten voor een jaarrapport, bijvoorbeeld het aantal klachten over een specifiek thema.

Waarom is 'Toezicht & Handhaving' handig?

  • Bij een plaatsbezoek registreert de toezichter vaststellingen op het terrein, hij kan bijvoorbeeld een geschonden wetgeving of vergunning vaststellen. In de module is er een rechtstreekse link met de Vlaamse Codex, zodat hij de actuele wetgeving kan raadplegen: wordt een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dan staat ze een dag later in onze toepassing.
  • De volledige vaststelling (een combinatie van het beeldmateriaal, de beschrijving en de geschonden wetgeving/vergunningen) vormen de basis voor de verdere handhaving. Bijvoorbeeld bij een aanmaning, een proces-verbaal of een verslag van vaststelling. In een verder stadium kan het ook gebruikt worden voor de bestuurlijke en gerechtelijke handhaving.
  • Indien er bij een klacht een overtreding wordt vastgesteld kan er een handhavingsdossier opgestart worden, of kan de klacht gekoppeld worden aan een bestaand handhavingsdossier. Daarnaast is er een logboek van alle acties: je kunt chronologisch zien wie wat heeft ondernomen.
  • Vanuit de applicatie is het mogelijk documenten aan te maken, bijvoorbeeld een aanmaning, proces-verbaal of herstelvordering. De software sprokkelt gegevens uit de applicatie, brengt ze automatisch samen en genereert een document.
  •  Ook is het mogelijk een export van het plaatsbezoek uit te voeren naar de Controle Viewer van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, waar alle actoren hun controles kunnen uploaden. Zo is het mogelijk te zien of verschillende actoren – gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal, gewestelijk – eventueel op eenzelfde voorwerp van onderzoek actief zijn.
  •  Aan een melding of dossier kunnen de percelen met hun contour en kadastrale info toegevoegd worden vanuit de Omgevingsvergunning of via de GIS-koppeling.

omgeving2

omgeving3

Interesse?

Wenst u meer informatie of een demo? Aarzel niet om contact op te nemen.