Gronden & Panden

Wat is Gronden & Panden?

Een lokaal bestuur staat in voor een divers en betaalbaar woonaanbod op haar grondgebied.  Daarnaast dient een bestuur ook de kwaliteit van het woonpatrimonium te bewaken. 

Met de module Gronden & Panden wil Remmicom de lokale besturen bijstaan bij de opsporing, registratie en opvolging van deze dossiers.

Dossiertypes

Gronden & Panden bevat drie basisdossiertypes:

Leegstand

Verwaarlozing

Woningkwaliteit

Naast bovenstaande basisregisters kan Gronden & Panden ook gebruikt worden voor de opvolging van andere dossiers uit het gronden- en pandenbeleid zoals bijvoorbeeld kamerwonen, kamers voor seizoensarbeiders en tweede verblijven.

Ook kan het gebruikt worden voor andere perceelgebonden dossiers zoals de heffing op pylonen en masten (verticale  draagconstructies), drijfkracht, hefkracht en motoren… of voor de registratie van contactmomenten van het woonloket.

Flexibel met documenten

We maken sjablonen aan in de huisstijl van uw bestuur zodat uw medewerkers die gemakkelijk kunnen gebruiken om documenten te creëren. Deze documenten kunnen afgedrukt of gemaild worden. Individueel of over verschillende dossiers heen. Het is ook mogelijk om allerhande correspondentie, pv’s, foto’s en andere documenten eenvoudig aan het dossier toe te voegen (drag & drop).

Handig in gebruik

Het startscherm geeft u een duidelijk overzicht van alle lopende dossiers.

Dankzij de koppeling met uw GIS-toepassing worden de percelen automatisch gekoppeld.

U krijgt een duidelijke historiek van het perceel en alle dossiers die op dat perceel geregistreerd zijn.

Het dossier zelf biedt u een chronologisch en duidelijk dossierverloop (onderzoeken, opname in register, beroepen, heffing, vrijstelling,…). 

U kan verschillende dossiers gelijktijdig openen en bewerken.

De toepassing is configureerbaar op maat van de reglementen van uw bestuur. Ook zelf velden bij aanmaken is mogelijk.

De toepassing berekent de taksen die kunnen geïmporteerd worden in uw belastingenpakket.

Interesse?

Wenst u meer informatie of een demo van de software toepassing Leegstand.net? Aarzel niet om contact op te nemen.

 Download hier de productfiche van Gronden & Panden.