Leegstand.net

Elke gemeente kampt met leegstand van woningen op het eigen grondgebied. In de ene plaats is het fenomeen te verwaarlozen, maar ergens anders kan het maatschappelijk evenwicht erdoor verstoord worden. Hoe maakt u een overzicht van leegstand in uw gemeente?

Tot nu toe stellen gemeenten een lijst met vermoedelijke leegstandadressen vaak nog op in een Excel-bestand. Dankzij de nieuwe module Leegstand wordt het nu mogelijk leegstanddossiers op te stellen met de toepassing Omgeving.net, die Remmicom aan het ontwikkelen is.

Omgeving.net is een volledig nieuwe suite waarmee Remmicom een optimale oplossing wil bieden voor alles wat met de toekomstige omgevingsvergunning te maken heeft.
De module Leegstand is hierin de eerste nieuwe module.

Het leegstandsregister bestaat uit twee inventarissen:

  • één voor gebouwen;
  • één voor woningen.

Elke inventarisatie moet gebeuren met (minstens) de volgende gegevens:

  • het adres van het leegstaande pand
  • de kadastrale gegevens van het leegstaande pand
  • de identiteit en het adres van de zakelijk gerechtigde
  • het nummer en de datum van de administratieve akte
  • de redenen voor de inventarisatie
  • de redenen tot vrijstelling van de leegstandsheffing (indien van toepassing)
  • de datum van indiening van een beroep en de datum en de aard van de beslissing in beroep (indien van toepassing)

Om het administratief beheer van dit register zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kan er gebruik gemaakt worden van de optionele module “Leegstand”.

Een koppeling met RWO Data Manager is voorzien. Door de link met de bevolkingsapplicatie kan een leegstandsdossier worden opgestart wanneer er gedurende 12 maanden geen domiciliëring op een bepaald adres wordt gedetecteerd.

Via de koppeling met GIS kunnen de kadastrale en adresgegevens worden overgehaald voor een leegstaand pand.

Interesse?

Interesse in de module Leegstand? Contacteer ons ...