Omgeving.net

Wat is het?

Sinds januari 2018 worden de stedenbouwkundige en milieuvergunningen verenigd en vervangen door de omgevingsvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet sindsdien een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Om het volledige dossier van een omgevingsvergunning vlot digitaal te verwerken, ontwikkelden we de toepassing Omgeving.net.

Hoe werkt het?

Dankzij de integratie met het Omgevingsloket worden de vergunningsaanvragen automatisch binnen getrokken in Omgeving.net. Hier kan uw medewerker het dossier verder afhandelen volgens de bepalingen van de huidige wetgeving; van aanvraag tot de beslissing, inclusief de bijsturingen en eventuele beroepsprocedures.

U behoudt gedurende de procedure een duidelijk overzicht op de verschillende stappen in de dossierafhandeling.

Via de uitgebreide GIS-link kunnen de ruimtelijke gegevens van het perceel up-to date gehouden worden. Ook de terugkoppeling van de collegebeslissing en de digitaal getekende documenten verloopt automatisch.

Handig in gebruik 

Intuïtieve gebruikersinterface gebaseerd op de Office toepassingen

Via de ingebouwde controles geeft de software duidelijk aan wanneer er informatie ontbreekt

Uitgebreide zoekmogelijkheden

Overzichtelijke navigatiestructuur die een duidelijk beeld geeft van de gegevens, documenten en bijlagen in het dossier

Handige overzichtslijst lopende dossiers

Tal van koppelingen

Omgeving.net koppelt met verschillende GIS-toepassingen. Via uw GIS-toepassing kunt u de perceel informatie updaten met de recentste gegevens. Zo bouwt u een historiek op van de ruimtelijke situatie van een perceel. Via GIS kunt u bovendien de aanpalende eigenaars ophalen zodat u deze eenvoudig kan aanschrijven als de vergunningsprocedure een openbaar onderzoek vereist.

Opdat de adressen van de eigenaars altijd correct en up-to-date zouden zijn, koppelen wij met de authentieke bronnen Rijksregister en VKBO.

We maken sjablonen aan in de huisstijl van uw bestuur zodat uw medewerkers gemakkelijk documenten kunnen genereren. Aanpassingen doen? Ze exporteren naar bv Excel of PDF? Geen enkel probleem!

Omgeving.net automatiseert ook uw communicatie. Zo zorgt de koppeling met uw notuleringspakket er bv. voor dat u vanuit Omgeving.net punten kan aanmaken voor het college.

De mobiele toepassingen Consultatie Balie, Bestuur en Burger zorgen dan respectievelijk weer voor een vlotte doorstroming naar de burgers aan de balie, de bestuursleden en de website. 

Interesse?

Wenst u meer informatie of een demo van de software toepassing Omgeving.net?
Aarzel niet om contact op te nemen.

 Download de productfiche van Omgeving.net

 Download testimonial Moorslede

 Download testimonial Wielsbeke