Omgeving.net

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Om alles wat betreft een omgevingsvergunning te beheren, wordt een nieuwe module ontwikkeld in de suite Omgeving.net.
Omgeving.net is een uitbreiding op ROL.net en is geënt op dezelfde databank. Op termijn zal Omgeving.net echter ROL.net volledig vervangen.

Omgevingsvergunning

De software is opgebouwd rond de digitale verwerking van dossiers waardoor een vlottere afhandeling van de procedures mogelijk is. Het softwarepakket laat toe om dossiers Omgevingsvergunning af te handelen en op te volgen volgens de bepalingen van de Vlaams decreet Omgevingsvergunning: vanaf de aanvraag tot de beslissing, inclusief de bijsturingen, met inbegrip van eventuele beroepsprocedures een volledig overzicht van de lopende procedures en de verschillende stappen in de dossierafhandeling. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De ruimtelijke gegevens van het perceel kunnen up-to-date worden gehouden via een gis-systeem. Het is bovendien mogelijk om de historische ruimtelijke situatie van een perceel te raadplegen.

De software bevat volgende onderdelen:

 • Algemeen
 • Omgevingsvergunning
 • Samenstellen documenten

Technische richtlijnen

Het pakket is conform met de technische richtlijnen voor de opmaak en uitwisseling met het digitaal platform van de Vlaamse overheid (Omgevingsloket) en alle overige relevante wetgeving.

Vertrouwde look & feel

 • Gebruiksvriendelijke en intuïtieve gebruikersinterface gebaseerd op de nieuwste Office stijl;
 • Gegevens kunnen op een zeer eenvoudige manier worden gesorteerd;
 • Overzichtelijke navigatie boomstructuur, waardoor de gebruiker steeds een duidelijk beeld heeft waar hij zich in een dossier bevindt en welke documenten/acties reeds in een dossier aanwezig zijn;
 • Mogelijkheid tot openen van meerdere schermen tegelijk (tegelijkertijd aan meerdere dossiers kunnen werken);
 • Gebruikers kunnen extra velden toevoegen op specifieke schermen;
 • Uitgebreid scherm van interne en externe adviezen;
 • Uitgebreide zoekmodule (via dossier, aanvrager, administratieve ligging, percelen,...), waarbij het gebruik van gecombineerde filters mogelijk is;
 • Tekstopmaak en spellingcontrole zijn mogelijk zijn;
 • Uitgebreide GIS link om omgevingselementen op te halen;
 • Overzicht van alle bijlagen op één scherm, met de mogelijkheid om de mappen van plaats te wijzigen en de naam te bepalen;
 • Door middel van validatieregels geeft de software duidelijk aan wanneer er informatie ontbreekt;
 • Documenten worden gegenereerd in eigen huisstijl.

Omgeving.mobile

Via een handige webtoepassing kunnen burgers zelfstandig dossiers ter inzage, bij een openbaar onderzoek of na de beslissing, inkijken.
Naast de dossiergegevens kunnen ook de plannen en bijlagen ter beschikking worden gesteld.
De toepassing is geoptimaliseerd voor aanraakschermen en kan ook op mobiele apparaten zoals tablets worden gebruikt.

Interesse?

Wenst u meer informatie of een demo van de software toepassing Omgeving.net?
Aarzel niet om contact op te nemen.

 Download de productfiche van Omgeving.net