Secretariaat

De focus van het domein secretariaat ligt op de administratieve vereenvoudiging van dagdagelijkse taken. Niet alleen voor de medewerkers van het secretariaat, maar voor alle medewerkers van je organisatie.
Onze secretariaatstoepassingen stimuleren het efficiënt samenwerken tussen de verschillende diensten.

Door integraties met andere Remmicom-toepassingen en koppelingen met derde partijen (zoals bv. 3P) kunnen er eenvoudig gegevensuitwisselingen gebeuren.
Zo worden activiteiten die vroeger als tijdrovend ervaren werden, nu een tijdwinst voor iedereen en blijft er meer tijd over voor bestuurszaken.


Meeting.net

Meeting.net

 • Beheer eender welke vergadering binnen uw bestuur: Gemeenteraad, Schepencollege, MAT, OCMW-raad ...
 • Gebruiksvriendelijke web-toepassing.
 • Koppelingen met andere Remmicom-toepassingen zoals Omgeving.net, M-Post ...
 • Koppelingen met externe software-toepassingen zoals 3P.
 • Documentgeneratie in uw vooraf gedefinieerde huisstijl.

Lees meer... Meeting.mobile

Meeting.mobile

 • Uitbreiding op Meeting.net voor gebruik op mobiele apparaten.
 • Volledig compatibel met quasi alle mobiele apparaten (iPad, Android- & Windowstablet …).
 • Deelnemers kunnen de inhoud van de vergadering raadplegen.
 • Mogelijkheid om voor de punten te laten stemmen.

Lees meer ...Meeting.burger

Meeting.burger

 • Online platform voor de burger
 • Maakt uw bestuur openbaar door inzage in de openbare besluiten
 • Automatische publicatie vanuit Meeting.net
 • Werkt op elk toestel
 • Uitgebreide zoekfunctie
 • Publiceren van verordeningen en reglementen

Lees meer ...