Meeting.burger

Meeting.burger is een online platform, waarmee u de burger inzage kunt geven in openbare vergaderingen.
De applicatie is een uitbreiding op Meeting.net; vanuit die module kunnen notulen heel eenvoudig automatisch worden gepubliceerd.

Waarom werken met Meeting.burger?

Deze applicatie stelt u in staat om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot openbaarheid van bestuur.
Via dit platform maakt u de inhoud van de Gemeenteraad, het College van burgemeester en schepenen (niet-persoonsgebonden punten), OCMW-vergaderingen, Adviesraden ... beschikbaar voor de burger. Meeting.burger kan eenvoudig worden geïntegreerd in de eigen website van de gemeente of het OCMW, helemaal aangepast aan de eigen huisstijl.

Andere voordelen van Meeting.burger.

  • De applicatie werkt op elk toestel: pc, laptop, tablet of smartphone.
  • Met de handige zoekfunctie kan de burger alle besluiten doorzoeken.
  • U bepaalt zelf welke punten worden gepubliceerd en hoe ze worden gevisualiseerd.

Interesse?

Interesse in Meeting.burger? Contacteer ons... 


Zie ook: Meeting.net en Meeting.mobile
Download de productfiche van Meeting.burger