Outsourcing systeembeheer

Geef het systeembeheer in je stad of gemeente vleugels!

Systeembeheer is een geheel van activiteiten om proactief de IT infrastructuur van een stad of gemeente in een goede gezondheid te houden, m.a.w. vooruitzien en problemen voorkomen in plaats van dagdagelijks de brandjes te blussen. Immers een performante en betrouwbare IT infrastructuur is de basis voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger.

Voor steden en gemeenten die door omstandigheden niet in staat zijn om een correcte invulling te geven aan het systeembeheer, voorziet Remmicom in een specifieke dienstverlening “Outsourcing van het Systeembeheer”. Dit houdt praktisch in dat een gespecialiseerde Remmicom medewerker op vast afgesproken tijdstippen, ter plaatse het systeembeheer mee voor zijn rekening neemt.

Deze dienstverlening kan aanvullend zijn: de Remmicom medewerker wordt mee ingeschakeld in het bestaande team van systeembeheerders om vanuit zijn expertise de bestaande ploeg te ondersteunen en te versterken of kan vervangend zijn bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de eigen systeembeheerder. In beide gevallen is de dienstverlening periodiek (bv. 1 dag per week) en worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de duurtijd van de dienstverlening (bv. 1 jaar).

De Remmicom medewerkers die ingezet worden voor deze dienstverlening zijn vertrouwd met de aanwezige IT infrastructuur en daardoor rendabel en snel inzetbaar. Daarnaast kan hij of zij voor specifieke problemen terugvallen op een achterban van meer dan 50 collega’s.

De dienstverlening is schaalbaar: tijdens bepaalde periodes kan de bezoekfrequentie worden opgedreven, tijdens de vakantieperiodes teruggeschroefd.

De gebruikte methodieken zijn gebaseerd op het ITIL framework, een geheel van richtlijnen voor het inrichten van een ICT afdeling.
Binnen het kader van deze dienstverlening wordt een Nagios Monitoring systeem opgezet wat alle cruciale IT componenten permanent controleert en evalueert. Dit maakt dat anomalieën worden gedetecteerd alvorens ze effectief een probleem vormen en geneutraliseerd kunnen worden voordat de gebruikers hiervan hinder ondervinden, ook op tijdstippen dat onze Remmicom medewerker niet ter plaatse is.

Interesse?

Interesse in Outsourcing van het systeembeheer?
Contacteer ons ...

Download de productfiche Outsourcing van het systeembeheer

ITIL Framework
Nagios Monitoring System