Breaking news: 15 RIBB-servers op één jaar tijd!

Antivirusapplicaties zijn nooit 100% waterdicht. Hackers liggen voortdurend op de loer om systemen plat te leggen en losgeld te vragen. Wat is dan de oplossing om data te beschermen? De Remmicom Immutable Backup Box (RIBB). De voorbije twaalf maanden haalden vijftien gemeenten zo’n RIBB in huis. 

Bij een slechte beveiliging kan er ransomware of een cryptolocker in je systeem terechtkomen. Soms zitten er fouten in software, waardoor er achterdeurtjes zijn langs waar virussen binnensluipen. En zelfs de beste antivirusapplicatie ter wereld biedt geen complete zekerheid. Hoezo? Stel dat je als eerste een virus hebt, dan zal de applicatie ze nog niet detecteren. Mensen klikken nu eenmaal graag op mails. Kortom, al heb je de strengste ‘zero trust policy’, 100% zeker ben je nooit.

Ook back-ups zijn niet veilig

Het laatste redmiddel zijn back-ups. Vroeger werden die naar een tape geschreven. Een medewerker nam die tape uit het toestel en ging er mee naar de bank om hem daar in een kluis op te bergen.

Dat is nog altijd een prima oplossing, maar de praktijk leert dat de discipline soms ontbreekt om die werkwijze volgens plan uit te voeren.

Daarom zetten veel organisaties hun back-ups niet meer op tape, maar digitaal op een server. Maar wat als hackers ook die omgeving binnendringen en de back-ups versleutelen? Dan is alles weg. En onderhandelen met hackers brengt de inhoud van die back-ups niet altijd terug …

Oplossing: de immutable back-ups

Er is een goede oplossing: back-ups immutable maken, want het is niet meer mogelijk de inhoud daarvan te wijzigen, niemand kan er nog aan.

Deze optie zit sinds 2021 in Veaam 11: je kunt een kopie van je standaard back-upschema maken naar een immutable repository, een niet te wijzigen opslag. De server waarop de back-up staat, maakt wel deel uit van het netwerk, maar elke back-up is ‘read-only’ voor een bepaalde periode.

Het systeem van deze back-ups werkt met certificaten (niet iedereen heeft toestemming op de back-ups in te kijken) en wordt beperkt in de tijd. Iets veranderen aan de inhoud van zo’n back-up lukt niet. Zelfs de beheerder kan dat niet.

Precies daarom is dit een ideaal systeem voor back-ups van financiële gegevens: een boekhouding ongewijzigd bijhouden gebeurde in het verleden op papier, maar een immutable back-up is ook geldig voor auditbureaus.

Hoe biedt Remmicom de RIBB aan?

De Remmicom Immutable Backup Box (RIBB) is op twee manieren mogelijk:

  • Ter plaatse in de gemeente, eventueel op een andere locatie dan waar de interne back-upserver staat.
  • In de cloud via Remmicom: uiterst interessant voor gemeenten waar de server op een plaats staat die kwetsbaar is, bijvoorbeeld voor overstromingen. De back-up bevindt zich op een veilige plaats.

Deze specifieke back-up verloopt geautomatiseerd. De Remmicom Immutable Backup Box (RIBB) werkt onafhankelijk van de gebruikelijke back-up en wordt nauwkeurig opgevolgd door Remmicom, dat ook instaat voor alle support.

Is jouw gemeente op zoek naar een waterdichte oplossing om data te beveiligen? Op één jaar tijd kozen vijftien gemeenten voor RIBB. Interesse? Neem contact op.

Kies je ervoor om de back-ups op te slaan in de cloud via Remmicom? Dan ben je er zeker van dat je in orde bent met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of ‘GDPR’). Je data worden opgeslagen in een datacenter in België (dus binnen de Europese Unie) en niet in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk (waar de AVG niet geldt).

05/10/2022