Communicatie uitvoeringsbesluit corona-crisis

Vandaag communiceerde de Vlaamse regering het besluit ter uitvoering van het decreet van 20 maart 2020 over de maatregelen rond de omgevingsvergunning gedurende deze corona-crisis.
In dit besluit worden een aantal maatregelen aangekondigd, met betrekking tot de afhandeling van omgevingsvergunningen in deze periode.
Zo worden de vergunningstermijnen gedurende 1 maand aangepast en worden lopende openbare onderzoeken met 1 maand geschorst.
 
De volledige tekst van het uitvoeringsbesluit kan je hier nalezen.
Ook verwijzen we naar de infopagina op de website van VVSG.
Hier kan je o.a. een overzicht vinden van de aangepaste termijnen en een aangepast schema van de procedures.
 
Zoals jullie reeds vernamen in de webinars van deze week, zal de volgende release van Omgeving.net voorzien in een verbeterde opvolging van de termijnen en berekening van de uiterste datums.
Naar aanleiding van dit nooddecreet zullen we zo snel mogelijk een update op deze versie uitrollen, waar er rekening wordt gehouden met de aangepaste termijnen.
We houden u verder op de hoogte.
 
Wat betreft het Omgevingsloket zelf, is er impact naar de beroepstermijnen in het burgerloket en de publicatie-termijnen voor openbare onderzoeken en bekendmakingen in het publiek loket. Alle lopende openbare onderzoeken worden verwijderd van het publiek loket en de acties om een openbaar onderzoek te starten worden ‘disabled’ tot 24 april (en verlengd indien nodig) zodat er geen nieuwe openbare onderzoeken kunnen bijkomen. Lopende openbare onderzoeken dienen terug gestart te worden na 24 april. We verwijzen hier naar de communicatie van het omgevingsloket zelf via hun mailings en website:https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Als je werkt met onze module Consultatie Burger kunnen we de gepubliceerde openbare onderzoeken, die nu geschorst worden, invullen met een vervroegde einddatum op 24/03 (datum uitvoeringsbesluit).
Hierdoor worden de lopende openbare onderzoeken automatisch van de website gehaald.  Indien je hiervan wenst gebruik te maken, kan je dit doorgeven aan onze helpdesk via omgeving@remmicom.be.

Indien je in de toekomst wenst dat deze mails ook verstuurd worden naar nog andere mailadressen, dan mag je dat aan ons doorgeven.

Bij eventuele vragen en/of problemen mag je ons steeds contacteren.

 

 

25/03/2020