Gronden & Panden gekoppeld met notulensoftware

Er komt een koppeling met notuleringsoftware: niet alleen Meeting.net van Remmicom, maar ook Notula, eNotule en andere pakketten. Dat is handig om agendapunten aan te maken als een bestuur een opname, schrapping of vrijstelling op de agenda van het college van burgemeester en schepenen wil zetten.

Een andere mogelijkheid die in de pipeline zit: een bestuur zal een burgemeesterbesluit rond woningkwaliteit kunnen opstellen. Niets hoeft nog overgetikt te worden, dankzij de koppeling staan de agendapunten en alle nodige dossierinfo vergaderklaar.

05/10/2022