Stad Brugge al half jaar tevreden RemPaas-klant

Stad Brugge gebruikt al jaren onze Begraafplaatsen.net software.

Eind 2020 werd er door de dienst Wonen ook gekozen voor software van Remmicom. Bij de toenmalige gunning besloot de stad van de gelegenheid gebruik te maken om beide software toepassingen af te nemen via een SaaS-model. De keuze viel toen op onze RemPaas. En dat blijkt een goede keuze te zijn geweest, want vandaag draaien beide applicaties al een kleine zes maanden vlot op deze manier en wij zijn dan ook heel blij dat we stad Brugge mogen opgeven als positieve referentie.

 “Je mag Stad Brugge gebruiken als tevreden referentie voor jullie RemPaas-product” Lode Nulens diensthoofd Informatica Stad Brugge aan het woord.

Interesse?

Waarom is RemPaas = SaaS?

Neem contact met ons op. 

 

09/04/2021