VLOK-koppeling in Omgeving.net

Vanuit Omgeving.net een koppeling leggen naar het VLOK? Dat is een goed idee. Het vergemakkelijkt de gang van zaken.

Zowel Vlaanderen als de gemeenten zijn in het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) bevoegd voor alles wat te maken heeft met het onbewoonbaar verklaren van woningen en het uitreiken van conformiteitsattesten.

Als een gemeente voortaan in het VLOK een procedure opstart rond onbewoonbaarheid of conformiteitsattesten, zal Omgeving.net automatisch een dossier aanmaken over het gebouw en in de loop van de tijd dat dossier bijwerken met nieuwe informatie vanuit het VLOK.

Krijgt een woning een conformiteitsattest uitgereikt? Of komt ze op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO) terecht? Dan volgt nu automatisch een update van de info in het woningkwaliteitsdossier en is deze info ook zichtbaar in de andere dossiers, onder meer leegstand en verwaarlozing.

Gemeentelijke heffing

In Vlaanderen past een aantal gemeenten via het gemeentelijk reglement zelf een heffing toe op onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaarde woningen. Dat wordt op dit ogenblik niet ondersteund door het VLOK, maar gemeenten kunnen gemeentelijke vrijstellingen wel toevoegen aan het dossier en een heffing aanmaken op alle panden die een aantal maanden op de VIVOO-inventaris staan en waarvoor geen gemeentelijke vrijstelling geldt. Het is dan ook mogelijk een bestand aan te maken en naar het belastingpakket op te laden voor de verzending van de aanslagbiljetten.

Toekomstige ontwikkelingen

De ontwikkeling van deze koppeling leidt binnenkort naar nog meer mogelijkheden:

Documenten die in het VLOK ter ondertekening klaar staan, worden in Omgeving.net binnengehaald en naar het handtekeningenpakket verstuurd. Zodra ze door de burgemeester en/of algemeen directeur ondertekend zijn, gaan ze in ondertekende versie naar het VLOK

05/10/2022